لیتیوم (Lithium)

عنصر لیتیوم ، عنصر سوم جدول تناوبی می باشد . در این صفحه می توانید معرفی این عنصر توسط سایت periodicvideos.com و همچنین برخی آزمایشات این عنصر را مشاهده کنید.

ویدیو معرفی عنصر لیتیوم

آزمون شعله لیتیوم

آزمون شعله لیتیوم

معرفی این عنصر در ویکی پدیا