سم سیانور و سیانید - انواع سم
شیمی سموم

سم سیانور و سیانید چیست؟ – انواع سم

سم سیانور و سیانید ها از سم های کشنده و مهلک هستند که حتی مقادیر کم آن نیز باعث مرگ یک انسان می شوند. سیانور و سیانید یکی از انواع سم های سریع العمل هستند. بنیان شیمیایی سیانید نقش اساسی در نسل کشی ها و قرص های خودکشی دارد و در مقیاس کم و مقادیر […]