تجزیه آمونیوم دی کرومات
آزمایشگاه

تجزیه آمونیوم دی کرومات

    هنگامی که به آمونیوم دی کرومات گرما داده می شود ، تجزیه شده و طی واکنش زیر کروم (ٍIII) اکسید ، گاز نیتروژن و بخارآب تولید می کند . (NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g) هنگام تجزیه آمونیوم دی کرومات ابتدا جرقه ی نارنجی زده شده و کریستال سبز رنگ کروم (III) […]

Ascalaph Designer
نرم افزار

نرم افزار Ascalaph Designer

Ascalaph designer  یک  بسته ی همه کاره ی مدل سازی مولکولی برای طراحی مولکولی و شبیه سازی می باشد. این برنامه یک محیط گرافیکی برای برنامه های رایج مدل سازی مولکولی کلاسیک و کوانتومی نظیر ORCA , NWChem , Firefly , CP2K  و MDynaMix  فراهم می کند. محاسبات مکانیک مولکولی  مدل سازی ،  بهینه سازی […]

bkchem
نرم افزار

نرم افزار BKchem

Bkchem  یک نرم افزار ترسیم ساختار های مولکولی است که دارای ویژگی های زیر می باشد:   رسم ترسیم پیوند به پیوند طول پیوند و محدودیت زاویه برای کمک به ترسیم استفاده از قالب های آماده برای حلقه های رایج قدرت گسترش گروه های رایج از حالت مختصر به شکل ساختار کامل پشتیبانی از فرمول […]

اخبار و اطلاعیه

امکان تصفیه‌ی گازها به کمک غشای نانوساختار

محققان دانشگاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق به ساخت غشاهای نانوساختاری شده‌اند که کارایی بالایی در جداسازی گازها دارند. این غشاها به‌صورت مستقیم جهت توسعه‌ی صنایع جداسازی گاز به‌ویژه جداسازی گاز هلیم کاربرد دارد.