در حال مرور: آموزش

بنزن یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی در شیمی آلی می باشد. با جایگزینی گروه عاملی های مختلف با یکی از هیدروژن های بنزن ، مشتقات زیادی از بنزن به دست می آید.

LOC یک دستگاه کوچک است که قابلیت انجام کاری که معمولا در آزمایشگاه انجام می شود را دارد . انجام تست گلوکز بیماران یکی از مثال های استفاده این دستگاه می باشد

شيمی آلی زمینه‌ای است که از دیدگاه تکنولوژی اهمیتی فوق‌العاده دارد. شیمی آلی شیمی رنگ و دارو، کاغذ و مرکب، رنگینه‌ها و پلاستیک‌ها، بنزین و لاستیک چرخ است. شیمی آلی، شیمی غذایی است که می‌خوریم و لباسی است که می‌پوشیم.