شیمی صحنه جرم : شناسایی اثر انگشت
شیمی صحنه ی جرم

شیمی صحنه ی جرم : شناسایی اثر انگشت

برای ظاهرسازی اثر انگشت موجود در صحنه ی جرم  تعدادی از تکنیک های شیمیایی نیاز است که در اینجا به چهار مورد از انها اشاره می شود.   انواع اثر انگشت  اثر های آشکار به اثر انگشت هایی گفته می شود که روی سطوح سخت به جا می ماند و بدون واسطه ماده شیمیایی قابل […]