تجزیه آمونیوم دی کرومات
آزمایشگاه

تجزیه آمونیوم دی کرومات

    هنگامی که به آمونیوم دی کرومات گرما داده می شود ، تجزیه شده و طی واکنش زیر کروم (ٍIII) اکسید ، گاز نیتروژن و بخارآب تولید می کند . (NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g) هنگام تجزیه آمونیوم دی کرومات ابتدا جرقه ی نارنجی زده شده و کریستال سبز رنگ کروم (III) […]

آزمایش خمیر دندان فیل
آزمایشگاه

آزمایش خمیر دندان فیل – Elephant Toothpaste

*وسایل مورد نیاز: دو استوانه مدرج یا دو لوله آزمایش *دستور کار: انجام دادن این آزمایش بسیار ساده است فقط کافیه مقداری KI (پتاسیم یدید) جامد درون یک لوله آزمایش ریخته و آن را به صورت محلول درآوریم ( H2O بیافزاییم). در لوله آزمایش دیگر مقداری H2O2 (هیدروژن پراکسید) بریزیم به همراه چند قطره مایع […]

واکنش ساعتی
آزمایشگاه

واکنش ساعتی – Chemical clock reaction

*قبل از اینکه بریم سراغ جزییات این واکنش باید یک سری نکات کلی درباره ی واکنش های ساعتی بدونیم : در این سیستم A,B,C,D واکنش دهنده می‌باشند. در این سیستم ابتدا واکنش گر A با واکنش گر B واکنش می‌دهد و محصول P را می‌دهد. A + B → P (reaction1) اکنون P تشکیل شده […]

واکنش مار فرعون
آزمایشگاه

واکنش تیوسیانات جیوه (مار فرعون)

*وسایل مورد نیاز:  ۱)شیشه ساعت        ۲)کبریت یا فندک *دستورکار: مقداری از تیوسیانات جیوه را درون شیشه ساعت بریزید و آن را به شکل یک مکعب دربیاورید. با کبریت یا فندک مقداری از آن را بسوزانید تا واکنش انجام شود. *نکات ایمنی: واکنش و احتراق باید تنها زیر هود یا در محیط هاي خارجی انجام بگیرد. […]

آزمایشگاه

واکنش پتاسیم کلرات با پاستیل خرسی

    ۱) مقدار کمی پتاسیم کلرات را در یک لوله آزمایش بریزید ۲)دهانه ی لوله را در جهتی امن ( دهانه ی آن رو به فردی نباشد )  قرار دهید ۳)پتاسیم کلرات را گرم کنید ۴)یک عدد باستیل خرسی به آن بیفرایید ۵)عقب بایستید زیرا آزمایش به صورت ناگهانی انجام می شود   شرح […]