پلاستیک های تجزیه پذیر
بیوشیمی شیمی آلی شیمی محیط زیست

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر – مزایا ، کاربرد ها و محدودیت ها

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر پلیمر هایی هستند که از مواد اولیه گیاهی و برای کاربرد ها نظیر ساخت ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر تولید می شوند

انواع گروه خونی و سازگاری آنها
بیوشیمی شیمی درمانی

کدامیک از گروه های خونی با یکدیگر سازگارند – مقایسه گروه های خونی

اگر تا به حال به مراکز اهدای خون رفته باشید و نسبت به اهدای خون یا دریافت خون اقدام کرده باشید ، حتما این سوال برایتان پیش آمده که چرا برخی گروه های خونی با هم سازگارند و برخی دیگر با یکدیگر سازگار نیستند . در این مقاله و گرافیک به سازگاری گروه های خونی […]