پلاستیک های تجزیه پذیر
بیوشیمی شیمی آلی شیمی محیط زیست

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر – مزایا ، کاربرد ها و محدودیت ها

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر پلیمر هایی هستند که از مواد اولیه گیاهی و برای کاربرد ها نظیر ساخت ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر تولید می شوند