شیمی چای
شیمی مواد غذایی

شیمی چای – پلی فنول ها و آنتی اکسیدان ها

مانند قهوه ، چای نیز دارای طیف گسترده از مواد شیمیایی است ، اما برخی از این مواد که مهم ترند و باعث ایجاد رنگ و مزه چای می شوند ، پلی فنول ها هستند. چای سیاه با اکسیداسیون کامل برگ های چای و سپس خشک کردن آن ها بدست می آید. ترکیباتی که از […]