در حال مرور: ترموپلاست

پلاستیک ها برخلاف چوب نمی پوسند و بر خلاف آهن و فولاد زنگ نمی زنند. پلاستیک ها سبک اند و تقریبا می توان آن ها را به هر شکلی در آورد. بیش تر آن ها جریان برق را از خود عبور نمی دهند.