آزمایش خمیر دندان فیل
آزمایشگاه

آزمایش خمیر دندان فیل – Elephant Toothpaste

*وسایل مورد نیاز: دو استوانه مدرج یا دو لوله آزمایش *دستور کار: انجام دادن این آزمایش بسیار ساده است فقط کافیه مقداری KI (پتاسیم یدید) جامد درون یک لوله آزمایش ریخته و آن را به صورت محلول درآوریم ( H2O بیافزاییم). در لوله آزمایش دیگر مقداری H2O2 (هیدروژن پراکسید) بریزیم به همراه چند قطره مایع […]

واکنش ساعتی
آزمایشگاه

واکنش ساعتی – Chemical clock reaction

*قبل از اینکه بریم سراغ جزییات این واکنش باید یک سری نکات کلی درباره ی واکنش های ساعتی بدونیم : در این سیستم A,B,C,D واکنش دهنده می‌باشند. در این سیستم ابتدا واکنش گر A با واکنش گر B واکنش می‌دهد و محصول P را می‌دهد. A + B → P (reaction1) اکنون P تشکیل شده […]

واکنش مار فرعون
آزمایشگاه

واکنش تیوسیانات جیوه (مار فرعون)

[Spider_Single_Video track=”6″ theme_id=”6″ priority=”0″] *وسایل مورد نیاز:  ۱)شیشه ساعت        ۲)کبریت یا فندک *دستورکار: مقداری از تیوسیانات جیوه را درون شیشه ساعت بریزید و آن را به شکل یک مکعب دربیاورید. با کبریت یا فندک مقداری از آن را بسوزانید تا واکنش انجام شود. *نکات ایمنی: واکنش و احتراق باید تنها زیر هود یا در محیط […]