در حال مرور: جزوه

جزوه شیمی فیزیک ۱ – ترمودینامیک در کلاس درس اساتید دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده و تمامی توضیحات ، آموزش ها و … بخش ترمودینامیک شیمی فیزیک ۱ را شامل می شود

این جزوه در کلاس اساتید دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده و تمامی توضیحات بخش گاز های شیمی فیزیک ۱ را شامل می شود . در این جزوه تعدادی تمرین حل شده به منظور یادگیری بهتر قرار داده شده است . همچنین خلاصه ی ۲ صفحه ای از تمام فرمول ها و نکات فصل گاز های شیمی فیزیک ۱ در این جزوه قرار گرفته است .

این جزوه ، شامل تمامی واکنش های موجود در شیمی آلی ۱ ، ۲ و ۳ به همراه توضیحات و نکات هر واکنش می باشد . در این جزوه برای هر گروه عاملی واکنش های مخصوص آن آورده شده است و در مورد هر واکنش توضیحات و نکاتی آورده شده است . کاربرد اصلی این جزوه برای کنکور ارشد شیمی میباشد اما برای امتحانات دانشگاه نیز مفید می باشد .