در حال مرور: شیمی آلی

این جزوه ، شامل تمامی واکنش های موجود در شیمی آلی ۱ ، ۲ و ۳ به همراه توضیحات و نکات هر واکنش می باشد . در این جزوه برای هر گروه عاملی واکنش های مخصوص آن آورده شده است و در مورد هر واکنش توضیحات و نکاتی آورده شده است . کاربرد اصلی این جزوه برای کنکور ارشد شیمی میباشد اما برای امتحانات دانشگاه نیز مفید می باشد .