در حال مرور: جزوه دست نویس

جزوه شیمی فیزیک ۱ – ترمودینامیک در کلاس درس اساتید دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده و تمامی توضیحات ، آموزش ها و … بخش ترمودینامیک شیمی فیزیک ۱ را شامل می شود