در حال مرور: جزوه شیمی

جزوه شیمی فیزیک ۱ – ترمودینامیک در کلاس درس اساتید دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده و تمامی توضیحات ، آموزش ها و … بخش ترمودینامیک شیمی فیزیک ۱ را شامل می شود

این جزوه در کلاس اساتید دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده و تمامی توضیحات بخش گاز های شیمی فیزیک ۱ را شامل می شود . در این جزوه تعدادی تمرین حل شده به منظور یادگیری بهتر قرار داده شده است . همچنین خلاصه ی ۲ صفحه ای از تمام فرمول ها و نکات فصل گاز های شیمی فیزیک ۱ در این جزوه قرار گرفته است .