آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۲)

سینتیک شیمیایی:

بررسی سرعت انجام واکنش های شیمیایی و نرخ تبدیلات وکنش گر به فراورده و برعکس(در واکنش های تعادلی). از زیر مجموعه های سینتیک شیمیایی می توان مکانیسم واکنش های شیمیایی که عبارت است از چگونگی انجام واکنش بر اساس رفتار اتم ها-مولکول ها و یون ها را نام برد. با توجه به اینکه در بررسی مکانیسم به عنوان زیر مجموعه ای از سینتیک می بایست رفتار اتم ها و مولکول ها موشکافی شود به آسانی ارتباط شیمی فیزیک (که قبلا گفته شد رفتار فیزیکی مولکول ها و اتم ها را مورد بررسی قرار می دهد) و سینتیک روشن می شود.

کاربرد این شاخه:

شیمیدان ها از اصول سینتیکی برای سرعت بخشیدن به واکنش های دلخواه و بهینه کردن آن واکنش ها و همچنین کاستن از سرعت برخی واکنش های ناخواسته و توقف آن ها بهره می برند. شیمیدان ها با در دست گرفتن سرعت واکنش ها با استفاده از اصول سینتیکی و همچنین دخالت در مکانیسم انجام واکنش ها شرایط مناسبی را برای نگهداری و افزایش طول عمر فراورده های شیمیایی فراهم می آورند.

 

الکتروشیمی:

شاخه ای کاربردی از علم شیمی است که در آن از واکنش های شیمیایی برای تولید انرژی الکتریکی  و همچنین از انرژی الکتریکی برای انجام واکنش های شیمیایی  بهره برده می شود. در این شاخه واکنش های اکسایش-کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند-واکنش هایی که با انتقال الکترون در رسانای یونی و رسانای الکتریکی انجام می پذیرند.

کاربرد:

الکتروشیمی مباحثی مانند خوردگی فلزات که یکی از اساسی ترین ضرر های اقتصادی تحمیلی به کشور ها است را مورد مطالعه قرار می دهد و به دنبال راهی برای جلوگیری از خوردگی فلزات و کمک به اقتصاد کشور ها از طریق کاهش خسارت های ناشی از این واکنش الکتروشیمیایی ناخواسته است. تجلی علم الکتروشیمی همچنین در پیل ها و باتری ها که استفاده زیادی در زندگی روزمره انسان دارند قابل مشاهده است. آبکاری یا همان تشکیل روکشی از یک فلز در سطح فلز دیگر از کاربرد های شاخه الکتروشیمی است.

 

فوتوشیمی:

شاخه ای از علم شیمی است که اثر نور در وقوع واکنش ها را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این نوع واکنش های به اصطلاح نوری اتم ها و مولکول ها فوتون هایی با طول موج های مشخص را جذب می کنند و به سطوح انرژی بالاتر می روند و در واقع نور انرژی فعال سازی را برای شروع و انجام واکنش فراهم کرده است. اهمیت واکنش های فوتوشیمیایی در شیمی معدنی و شیمی آلی روشن می شود. این واکنش ها به شیوه ای متفاوت از واکنش های گرمایی انجام می شوند.

کاربرد:

مزیت روش های فوتوشیمیایی درانجام واکنش ها این است که همگام با جذب نور سد های انرژی فعالسازی(انرژی های فعالسازی غیر قابل دسترس در روش های ترمال یا گرمایی) در مدت زمان اندک پشت سر گذاشته می شوند و واکنش هایی که با گرما به نحو مطلوب انجام نمی شود با روش های فوتوشیمیایی قابل انجام است.

مثالی از واکنش های فوتوشیمیایی: تشکیل ازن از اکسیژن بر اثر تابش خورشید و جذب فوتون- فوتوسنتز-تشکیل شدن ویتامین  Dبا تابش خورشید

ما را در شبکه های اجتماعی فالو و لایک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *