ایزومری نوری
آموزشی

شیمی فضایی و انواع ایزومر فضایی ( ایزومری نوری )

  نوع دیگری از ایزومر های فضایی ، ایزومری نوری است.   پاره‌ای از مولکولها و یونها در دو شکل که قابل انطباق بر یکدیگر نیستند وجود دارند که رابطه بین آنها مثل رابطه دستهای راست و چپ است و از چنین مولکولها و یونهایی به عنوان نامتقارن یاد می‌شود. این ایزومرها را انانتیومر (تصویر […]

کنفرانس شیمی آلی ایران
اخبار و اطلاعیه

بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران را با همکاری انجمن شیمی ایران در روزهای ۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌نماید.