در حال مرور: آلی

بنزن یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی در شیمی آلی می باشد. با جایگزینی گروه عاملی های مختلف با یکی از هیدروژن های بنزن ، مشتقات زیادی از بنزن به دست می آید.

گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران را با همکاری انجمن شیمی ایران در روزهای ۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌نماید.