در حال مرور: نرم افزار

بسته ی نرم افزاری ABINIT یک بسته ی محاسباتی است که با استفاده ازآن می توان انرژی کل،چگالی باروساختار الکتریکی سیستم‌های متشکل از الکترون و هسته را بدست آورد

نرم افزار chemistry Add-in برای نرم افزار word یک ابزار کوچک است که می تواند در وارد کردن نماد های شیمیایی و گرافیک های شیمیایی در اسناد نوشتاری کمک کننده باشد.

این برنامه شامل تمام عناصر جدول تناوبی همراه با عکس عناصر در حالت طبیعی آنها می باشد. این برنامه دارای امکانات بسیار متنوعی می باشد .