در حال مرور: ورد

نرم افزار chemistry Add-in برای نرم افزار word یک ابزار کوچک است که می تواند در وارد کردن نماد های شیمیایی و گرافیک های شیمیایی در اسناد نوشتاری کمک کننده باشد.