bkchem
نرم افزار

نرم افزار BKchem

Bkchem  یک نرم افزار ترسیم ساختار های مولکولی است که دارای ویژگی های زیر می باشد:   رسم ترسیم پیوند به پیوند طول پیوند و محدودیت زاویه برای کمک به ترسیم استفاده از قالب های آماده برای حلقه های رایج قدرت گسترش گروه های رایج از حالت مختصر به شکل ساختار کامل پشتیبانی از فرمول […]