شناساگر های pH
شیمی رنگ ها شیمی عمومی

شناساگر های اسید و باز – شیمی و رنگ آنها

بسیاری از ما چه شیمی دان باشیم چه تخصص دیگری داشته باشیم به احتمال زیاد با شناساگر های pH برخورد داشته ایم . تعجب آور است اگر کسی خلاف این ادعا را داشته باشد. اگر به دوران مدرسه برگردیم حتما به خاطر می آوریم که در آزمایش هایی مقداری شناساگر یونیورسال (جامع) به مایعات روزمره […]

تصویری از محیط نرم افزار
نرم افزار

نرم افزار محاسبات مربوط به محلول های آبی aqion

Aqion  یک نرم افزار hydrochemistry است که: معتبر ساختن محلول های آبی: توازن بار ، EC محاسبات pH  (در واکنش های اسید و باز ، افزودن مواد شیمیایی) محاسبات سیستم کلسیت – کربنات (سیستم های باز و بسته ی کربن دی اکسید ، LSI ) محاسبات قلیائیت ، ظرفیت بافر (ANC,BNC) و سختی آّب محاسبات […]