تفاوت قهوه روبوستا و عربیکا
شیمی مواد غذایی

تفاوت قهوه روبوستا و عربیکا – شیمی قهوه

در این مقاله به بررسی تفاوت های انواع مختلف قهوه یعنی عربیکا و روبوستا می پردازیم . در این مقاله میزان تولید ، شرایط کشت ، ترکیبات و مواد سازنده و عطر و طعم این دو نوع با هم مقایسه می شود.