پلاستیک های تجزیه پذیر
بیوشیمی شیمی آلی شیمی محیط زیست

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر – مزایا ، کاربرد ها و محدودیت ها

پلاستیک های تجزیه پذیر یا زیست تخریب پذیر پلیمر هایی هستند که از مواد اولیه گیاهی و برای کاربرد ها نظیر ساخت ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر تولید می شوند

پلاستیک
آموزش پلیمر

آشنایی تخصصی با پلاستیک

پلاستیک یک ماده ی مرکب مصنوعی است که طی واکنش پلیمریزاسیون تشکیل می شود. در واکنش های پلیمریزاسیون تعدادی واحد ساختاری کوچک (مونومر) به هم می پیوندند و واحد ساختاری بزرگی به نام پلیمر به وجود می آورند.