در حال مرور: پلاستیک

پلاستیک یک ماده ی مرکب مصنوعی است که طی واکنش پلیمریزاسیون تشکیل می شود. در واکنش های پلیمریزاسیون تعدادی واحد ساختاری کوچک (مونومر) به هم می پیوندند و واحد ساختاری بزرگی به نام پلیمر به وجود می آورند.

پلاستیک ها برخلاف چوب نمی پوسند و بر خلاف آهن و فولاد زنگ نمی زنند. پلاستیک ها سبک اند و تقریبا می توان آن ها را به هر شکلی در آورد. بیش تر آن ها جریان برق را از خود عبور نمی دهند.